Fiscale voordelen stoelmassage

Gezond personeel vraagt om een optimaal arbeidsomstandighedenbeleid, inclusief het beleid om ziekte van werknemers te voorkomen. Stoelmassage kan hieraan meewerken!

Mede hierdoor wordt u door de overheid gestimuleerd met fiscale voordelen voor stoelmassage. Bij structurele inzet zijn de kosten van stoelmassage aftrekbaar van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Arbo-plan

Volgens de Arbo-wet dient u voor een goede werkplek te zorgen en voorlichting over het voorkomen van beroepsziekten te geven. Hiernaast dient u als werkgever voldoende rustmogelijkheden te bieden aan uw werknemers.

Als u stoelmassage opneemt in uw Arbo-plan, dan kunnen deze kosten gezien worden als bedrijfskosten en zijn dus aftrekbaar. Voor de stoelmassage wordt er geen eigen bijdrage van de werknemer gevraagd en de stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd.

EU-subsidies

De overheid kan EU-subsidies toekennen aan bedrijven en instellingen. Hiermee stimuleert de overheid maatregelen om ziekteverzuim te stabiliseren. Deze subsidie kan oplopen tot 100% van wat het u kost! Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met een subsidiespecialist.

Stoelmassage is een vrije verstrekking?

U hoeft als werkgever onder bepaalde voorwaarden geen loonbelasting af te dragen over de verstrekking van stoelmassage. Stoelmassage is een ''vrije verstrekking'' als:

  • U een Arbo-plan heeft
  • Stoelmassage hier een deel van uitmaakt
  • De stoelmassage tijdens werktijd aangeboden wordt
  • De werknemer géén eigen bijdrage verschuldigd is
  • Er géén sprake is van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Bronnen:

  • www.belastingdienst.nl
  • www.minfin.nl
  • De uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, artikel 43, tweede lid voor een vrije Arbo-verstrekking
  • De Arbeidsomstandighedenwet 1998